Banksektoren konkurrerer igen om udlån

Fra Estate Media den 24. april 2015:

Banksektoren konkurrerer igen om udlån

Efter en årrække, hvor den finansielle sektor har reduceret deres udlån og øget marginalerne, kan der igen registreres en mere intensiv konkurrence om markedsandele og attraktive udlån og marginalerne er igen faldende.

Det fremgår af Sadolin & Albæks NewsLetter April 2015.

– Den danske finansielle sektor har samlet set genvundet sin styrke. Banksektoren har betydelige indlånsoverskud, indtjeningen er stærk, og soliditetsgraden ganske høj. Kun institutter med en meget høj eksponering mod landbrugssektoren rapporterer fortsat om relativt store tab på udlån, skriver Sadolin & Albæk.

Den finansielle sektors positive udvikling gør også indtryk på udenlandske investorer. Det danske realkreditsystem har således i høj grad været en medvirkende årsag til, at investeringsaktiviteten fra internationale investorer i Danmark har været ganske høj på det seneste.

Med en rente tæt på 0 og marginaler på typisk mellem 50 og 80 vil en realkreditfinansiering af en ejendomsinvestering selv til et direkte afkast på omkring 4 procent generere et attraktivt direkte afkast af egenkapitalen. Også med den typiske fremmedfinansieringsgrad på mellem 40 og 60 procent, som mange internationale investorer foretrækker.

http://estatemedia.dk/no_cache/news/singleview/article/banksektoren-konkurrerer-igen-om-udlaan.html

Kommentar:

Det føles lidt underligt at være vidne til denne goldrush af penge til ejendomsbranchen, når stort set alle ejendomme udenfor de centrale dele af København og Aarhus ikke er med i festen. Goldrushen får lidt karakter af lemmingeeffekt, hvor både investorer og banker koncentrerer sig om København og Aarhus centrum, der dermed stiger voldsomt i pris. Alt andet ligger bare og venter på, at der er nogen, der får øjnene op for, at afkastet er 2-5%-point højere, hvis man bevæger sig lidt udenfor comfortzonen.

Jeg arbejder for flere ejergrupper i K/S ejendomsselskaber, og det er bestemt ikke oplevelsen, at der er konkurrence om lån her.

Jeg synes det ville være interessant at overveje, hvad der sker med ejendomsværdierne, når renten og dermed efterspørgslen efter disse såkaldte sikre ejendomme stiger igen.

Leave a comment